PROJEKTIRANJE

PROJEKTIRANJE

NAŠE STORITVE

Izberite kaj vas zanima

OGREVANJE

Pri ogrevanju je potrebno določiti ustrezni vir toplotne energije...

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Oskrba z vodo in ustrezno odvodnjavanje fekalnih voda je zelo pomembno.

HLAJENJE

Pri hlajenju je potrebno določiti ustrezni vir hladilne energije...

ŠPRINKLER SISTEM IN HIDRANTNA MREŽA

Ne glede na stavbo mora biti varnost vedno na prvem mestu.

PROJEKTIRANJE

"Od ideje do izvedbe na enem mestu"

V podjetju projektiramo, nadziramo in izvajamo vse potrebno za stavbe in gradbene inženirske objekte, ki po zadnji uredbi o razvrščanju objektov deli stavbe na stanovanjske in nestanovanjske.

Primer stanovanjskih stavb:

Primer nestanovanjskih stavb:

Primer gradbenih inženirskih objektov:

Posamezne faze, ki jih projektiramo:

  • PZR (projekt za razpis),
  • DGD (projekt za gradbeno dovoljenje),
  • PZI (projekt za izvedbo),
  • PID (projekt izvedenih del).

Več o posameznih fazah si preberite v zavihku o nas in proces dela.

STORITVE

Obseg projektiranja:

PRIKLJUČEK VODOVODA IN KANALIZACIJE TER KOMUNALNA UREDITEV

Že od faze DPP (dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev) do DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) svetujemo in se dogovarjamo z arhitekti glede vrisa komunalnih razvodov vodovoda in kanalizacije.

V fazi DGD ali PZI uredimo tudi vse potrebne tehnične izračune in razvode ureditve meteornih voda in ponikovalnic.

V fazi PZI glede na prejete projektne pogoje in mnenja uredimo komunalno ureditev vodovoda in kanalizacije. Priskrbimo tudi projekte priključka vodovoda in kanalizacije za potrebe javnih komunalnih podjetij.

Iz zunanje komunalne ureditve preidemo na notranjost stavbe ali gradbenega inženirskega kompleksa.

OGREVANJE

Pri ogrevanju je potrebno določiti ustrezni vir toplotne energije na podlagi izračuna toplotnih izgub in notranja grelna telesa, ki zagotavljajo toploto v stavbi.

Vir toplotne energije izbiramo na podlagi razpoložljivih virov kot so npr.: voda, zemlja, zrak, biomasa, plin, sonce, daljinsko ogrevanje,… Iz tega sledi ali bomo imeli toplotno črpalko ali drugo napravo.

V stavbi se lahko vgradijo različni sistemi kot npr. talno ogrevanje, radiatorji, konvektorji… za večje stavbe pa tudi toplovodna sevala ali toplozračno ogrevanje. Pripravimo vse potrebne risbe (sheme, tlorise, sheme dvižnih vodov), popise, tabelo elektro elementov in tehnično poročilo s tehničnimi izračuni.

Svetujemo po ustrezni izbiri vira toplotne energije. Za največje sisteme pa tudi izpeljemo izbirni postopek (primerjavo različnih dobaviteljev opreme).

HLAJENJE

Pri hlajenju je potrebno določiti ustrezni vir hladilne energije na podlagi izračuna toplotnih dobitkov in notranja telesa, ki zagotavljajo hlad v stavbi.

Vir hladilne energije izbiramo na podlagi razpoložljivih virov kot so npr.: voda, zemlja, zrak, plin, sonce, daljinsko hlajenje,… Izbira je široka vse od toplotne črpalke do hladilnega agregata in podobno.

V stavbi se lahko vgradijo različni sistemi kot npr. konvektorji, stropno / talno hlajenje… Pripravimo vse potrebne risbe (sheme, tlorise, sheme dvižnih vodov), popise, tabelo elektro elementov in tehnično poročilo s tehničnimi izračuni.
Svetujemo po ustrezni izbiri vira hodilne energije. Za največje sisteme pa tudi izpeljemo izbirni postopek (primerjavo različnih dobaviteljev opreme).

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA

Prezračevalne naprave vedno svetujemo že od najmanjšega stanovanja pa do velikega trgovskega centra ali hotela. Uredimo tudi kuhinjske nape in sistem odvoda vonjav.

Za največje sisteme se poslužujemo klimatizacije, kar pomeni da s klimatom pripravljamo toploto, hlad in ustrezno vlažnost.

Prezračevanje je potratno s stališča izrabe prostora, zato se lahko tudi spremeni zasnova stavbe da lahko ustrezno vstavimo vse razvode in periferijo po stavbi.

Pripravimo vse potrebne risbe (sheme, tlorise), popise, tabelo elektro elementov in tehnično poročilo s tehničnimi izračuni.

Svetujemo po ustrezni izbiri prezračevalnih oz. naprav za klimatizacijo prostorov.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Oskrba z vodo in ustrezno odvodnjavanje fekalnih voda je zelo pomembno.

Velikost in namembnost stavbe nam pogojuje kako bomo zasnovali vodovod in kanalizacijo.

Javna voda ni vedno najbolje tretirana zato vedno priporočamo filtre in mehčalno napravo (vedno na področjih, kjer je vodni kamen), za večje sisteme pa tudi tretiranje vode. Pri bazenski tehniki je priprava vode obvezna. Uredimo tudi zalivanje vrtov in zelenic z zalivalnimi sistemi.

Vodo v objektu je potrebno ustrezno segreti, da je primerna za tuširanje, obenem je nujno zahtevano preprečitev pojavitve legionele. V stavbah imamo tudi cirkulacijo vode, s katero tudi preprečujemo legionelo.

Kanalizacijo projektiramo tako, da po najkrajši možni poti zapusti mesto nastanka. Iz najnižjih mest pod koto javnih kanalizacij se tudi predvidi prečrpališča.

Pripravimo vse potrebne risbe (tlorise, sheme dvižnih vodov), popise, tabelo elektro elementov in tehnično poročilo s tehničnimi izračuni.

ŠPRINKLER SISTEM IN HIDRANTNA MREŽA

Ne glede na stavbo mora biti varnost vedno na prvem mestu.

Projektiramo suhe ali mokre šprinkler sisteme ter hidrantno mrežo za nujno zaščito objekta pred požari.

Nujno zahtevana je študija požarne varnosti, v kateri nam definira požarne sektorje, ogroženost in natoke vode. Iz tega sledi velikost mreže in  tipi šprinkler šob. Projektiramo po smernici Vds CEA 4001.

Pripravimo vse potrebne risbe (sheme, tlorise), popise, tabelo elektro elementov in tehnično poročilo s tehničnimi izračuni.

zadovoljnih strank
0 +
projektov
0 +
opravljenih nadzorov
0 +