NADZOR IN IZVEDBA

NADZOR IN IZVEDBA

"Od ideje do izvedbe na enem mestu"

Po predaji PZI dokumentacije investitorju ali vodji projekta sledi izbira izvajalca in izvedba. Ker med izvedbo na terenu prihaja največkrat do sprememb je potreben projektantski in strokoven nadzor nad izvedbo.

Namen nadzora je pojasnitev rešitev PZI dokumentacije izvajalcu in sodelovanje z njim ter priprava podrobnih skic ali detajlov ob morebitnimi spremembami na terenu.

Ob vsakem prihodu je potrebno sestaviti zapisnik o pregledu na terenu in obravnavani problematiki. Investitorju ali vodji projekta je potrebno tudi predstaviti vse morebitne dodatne stroške zaradi izvedbe.

Med nadzorom vodimo tudi pregled vgrajene opreme in materialov še preden se vgradijo. Po potrebi zahtevamo tudi certifikate in tehnično dokumentacijo.

Kvalifikacija vgrajene opreme in materiala,

Po vgradnji vseh sklopov se po dogovoru z investitorjem lahko izvede kvalifikacija montaže opreme. Namen kvalifikacije je preveritev če je izvajalec upošteval vse zahteve projekta faze PZI in ustrezno pripravil vse za tehnični pregled.

Kvalifikacija obratovanja opreme in naprav,

Po montaži preverimo ali naprave in oprema strojnih inštalacij deluje kot je bilo predvideno po PZI dokumentaciji.