O NAS

O nas

O podjetju

Smo strokovnjaki na področju strojnih inštalacij z več kot 120 zaključenimi projekti. Uredimo vse od projektiranja do izvedbe.

»Od ideje do izvedbe na enem mestu«

Kako smo postali najboljši na svojem področju:

NAŠA MISIJA

Izdelovanje najboljših projektov strojnih inštalacij v sodelovanju z arhitekti.

NAŠA VIZIJA

Postati največji slovenski projektant strojnih
inštalacij.

NAŠE VREDNOTE

Sodelovanje na dolgi rok, zaupanje,
prilagodljivost

PROCES DELA

DEFINIRANJE IZHODIŠČ IN PROJEKTNIH POGOJEV

Pred projektiranjem se predhodno posvetujemo z naročnikom, ki nam preko vprašalnika poda izhodišča o potencialnih vgrajenih sistemih v stavbi. Za kompleksnejše sisteme pa pridobimo tudi dokument z uporabniških zahtevami, katerega lahko tudi mi napišemo.

Velikost oz. zahtevnost stavbe je tudi povezana z dokumenti, ki so nam izhodišča za projektiranja kot npr. študija požarne varnosti ali Ex elaborat.

DEFINIRANJE FAZ PROJEKTIRANJA

Faze dokumentacije, ki jih pripravljamo v podjetju:

Projekt za razpis (PZR) po pravilniku o projektni dokumentaciji ni obvezen in se izvaja v primeru, ko investitor ni prepričan ali bo tudi projekt realiziral. Namen te faze je določitev preliminarnih stroškov strojnih inštalacij.

Obseg projekta strojnih inštalacij je sledeč: blok sheme in vrisi glavne opreme ter potrditev ali korekcija  arhitekturne zasnove za postavitev glavne strojne opreme v prostor, popisi opreme materiala in del (v primerjavi s fazo PZI +-25%), tabela elektro elementov, tehnično poročilo, določitev toplotnih dobitkov in izgub ter primarna določitev glavne opreme in priključne moči.

Obvezna faza skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji je faza projekta za izvedbo (PZI). V tej fazi natančno določimo vse potrebne strojne inštalacije. Rezultat je projekt ki tako investitorju kot tudi monterjem poda vse potrebne informacije za izvedbo. Obseg projekta je sledeči: tehnično poročilo z izračuni, popisi opreme materiala in del, tabela elektro elementov, risbe, tlorisi, situacije, priloge s tehničnimi izračuni strojne opreme, izbirni postopki glavne opreme, funkcijska specifikacija (kako vgrajene naprave delujejo).

Po fazi PZI sledi izvedba in projektantski nadzor ter kvalifikacije montaže in obratovanja. Podrobneje je opisano pod definiranje nadzora in kvalifikacij strojnih inštalacij.

Po zaključeni izvedbi je za stavbe  zahtevana izdelava projekta izvedenih del (PID). Namen projekta je vris vseh popravkov glede na fazo PZI in izhodišče za nadaljnje predelave. Obseg izdelave je sledeči: risbe, tlorisi, tehnično poročilo

Po zaključenem PIDu je stavba pripravljena za pridobivanje uporabnega dovoljenja.

Obseg priprave dokumentacije glede na fazo projektne dokumentacije rekonstrukcije:

Za pripravo faze PZR ali PZI je potrebno na terenu preveriti inštalacije in po potrebi pripraviti posnetek trenutnega stanja, kar nam je izhodišče za vsa nadaljnja projektiranja.

Po pridobitvi zadostnih izhodiščnih podatkov se ostale faze PZR, PZI in PID izvajajo kot pri novogradnjah

DEFINIRANJE NADZORA in KVALIFIKACIJ

Med fazo PZI in PID je izvedba. Ker med izvedbo prihaja do sprememb na terenu je zahtevan nadzor nad izvedbo.

Obseg oddane dokumentacije:

IQ (installation qualification – kvalifikacija vgrajene opreme in materiala) – v tej fazi preverjamo če je vgrajena oprema skladna s PZI dokumentacijo. V primerjavi z nadzorom je to razširjeni pregled, kjer se zahteva tudi certifikate in tehnično dokumentacijo. Preveri se sheme, tlorise, vgrajene materiale in vgrajeno opremo. Obseg oddane dokumentacije je tehnično poročilo in shema.

OQ (operation qualification – kvalifikacija obratovanja) – v tej fazi preverjamo ali vgrajena oprema in njihova obratovalna funkcija deluje kot je bilo predvideno v fazi PZI. Obseg oddane dokumentacije je tehnično poročilo.